school als PLG

Project Selectie en intake lerarenopleidingen

Kohnstamm Instituut
Onderzoek naar selectie en intake bij toelating tot lerarenopleidingen

In opdracht van het ministerie voert een consortium van het Kohnstamm Instituut (UvA), het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, het ICLON, Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en de UvA onderzoek uit naar de voorspellende waarde van selectie- en intake-instrumenten voor de toelating tot de lerarenopleidingen. Het onderzoek is gestart voorjaar 2016 en kent een looptijd van vier jaar. Het onderzoek sluit aan bij de ‘Voorlopersgroep Selectie’ waarin diverse lerarenopleidingen samenwerken die bezig zijn met experimenten rond intake en selectie voor de poort.

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief deel waarin de selectie- en intake instrumenten van verschillende opleidingen in kaart gebracht worden en een kwantitatief deel waarin de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd worden. We onderzoeken daarbij of en in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep en welke neveneffecten de selectie- en intakeprocedures hebben.

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 

NRO
Bijeenkomst met de voorlopersgroep Selectie en intake bij de lerarenopleidingen

Woensdag 23 januari 2019

Op de bijeenkomst met de voorlopersgroep van 23 januari 2019 presenteerden de onderzoekers de voorlopige resultaten van het onderzoek. Ook is verbinding gezocht met theorie rondom (zelf)selectie. Aan de orde kwamen:

  • Paul Bisschop: voorlopige resultaten kwantitatieve deel van het onderzoek (instellingsrapportages/ factsheets);
  • Marco Snoek i.s.m. Jacqueline Kösters over hun artikel ‘Zelfselectie en de rol van identiteit en waarden bij de keuze voor de lerarenopleiding’;
  • Floris van Blankenstein: eerste resultaten uit het kwalitatieve deel van het onderzoek (interventies, mechanismen en opbrengsten).

Hun powerpoint-presentaties en het concept-artikel zijn opgenomen bij de downloads.
Daar is ook een overzicht te vinden van het resultaat van flankerend onderzoek bij de tweedegraads lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Amsterdam.