school als PLG

Project Selectie en intake lerarenopleidingen

Kohnstamm Instituut
Onderzoek naar selectie en intake bij toelating tot lerarenopleidingen

In opdracht van het ministerie voert een consortium van het Kohnstamm Instituut (UvA), het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, het ICLON, Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en de UvA onderzoek uit naar de voorspellende waarde van selectie- en intake-instrumenten voor de toelating tot de lerarenopleidingen. Het onderzoek is gestart voorjaar 2016 en kent een looptijd van vier jaar. Het onderzoek sluit aan bij de ‘Voorlopersgroep Selectie’ waarin diverse lerarenopleidingen samenwerken die bezig zijn met experimenten rond intake en selectie voor de poort.

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief deel waarin de selectie- en intake instrumenten van verschillende opleidingen in kaart gebracht worden en een kwantitatief deel waarin de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd worden. We onderzoeken daarbij of en in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep en welke neveneffecten de selectie- en intakeprocedures hebben.

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

NRO
Eindproducten 2020

Dit project is zomer 2020 afgerond: onder downloads kunt u het eindrapport vinden. De slotconferentie op 26 maart 2020 is vanwege de coronacrisis afgelast, maar we hebben alternatieve presentatievormen gekozen. Onder downloads vindt u twee eindpresentaties met video-opname met uitleg. Ook is daar een wegwijzer voor lerarenopleidingen te vinden, die ingaat op een kansrijke ondersteuning bij de studiekeuze van studenten. Het project levert inzichten op die de intakeprocedures van lerarenopleidingen verder kunnen versterken.