school als PLG

Project Selectie en intake lerarenopleidingen

Kohnstamm Instituut
Eindproducten 2020

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen
Snoek, M., Kösters, J., Van Blankenstein, F., Meijer, J., Bisschop, P., Heyma, A., Van der Ven, K., Van der Ark, A., & Schenke, W.
Eindpresentatie overall
Marco Snoek (Hogeschool van Amsterdam)
Eindpresentatie
Paul Bisschop, Koen van der Ven (SEO Economisch Onderzoek)
Wegwijzer voor lerarenopleidingen: Kansrijke ondersteuning bij studiekeuze

Bijeenkomst met de voorlopersgroep 23 januari 2019 Selectie & intake bij de lerarenopleidingen
Werkconferentie 25 januari 2018 Selectie & intake bij de lerarenopleidingen

Programma

Voorspellen van studiesucces in matching- en selectieprocedures
Susan Niessen (Rijksuniversiteit Groningen)
En wat kan ik dan later worden?
Jeany van Beelen-Slijper (ICLON)
Motivatie om docent te worden
Marjon Fokkens-Bruinsma (Rijksuniversiteit Groningen)
Resultaten deelonderzoek 2 cohort 2016-2017
Paul Bisschop, Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek)

ORD 2017

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen. Problemen, interventies, mechanismen en uitkomsten
Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON)